مناقصه دیوارچینی بوستان شهدای گمنام با سنگ مالون


تاریخ ارسال : 1394/6/3 9:18:15 تعداد بازدید : 1,181 مرتبه نسخه ی قابل چاپ

مناقصه دیوارچینی بوستان شهدای گمنام با سنگ مالون

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 1080/94  دیوارچینی با سنگ مالون

شهرداری رامجرد در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال جاری اجرای عملیات سنگ مالون یک طرفه، یک بر نما و دوطرفه، دو بر نما از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی مراجعه نمایند .

1-مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز 26/06/94 می باشد و محل تحویل پاکات واحد امور مالی شهرداری می باشد.

2- ارائه سپرده ای که از مبلغ بیست میلیون ریال کمتر نباشد به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه به حساب سپرده به شماره0107098736003 بانک ملی در وجه شهرداری رامجرد الزامی می باشد.

3- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-تصمیم گیری بعهده کمیسیون می باشد و شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

5- بازگشایی پاکات مناقصه حداکثر تا 7 روز کاری بعد از این آگهی در محل شهرداری می باشد.

6- مقدار کار در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

7- زمان انجام کار یک  ماه پیش بینی گردیده است.

8- هزینه آگهی روزنامه با برنده مناقصه خواهد بود.

9- جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت Ramjerd.ir مراجعه فرمایید.

لینک جدید دانلود اسناد مناقصه


مطالب مرتبط

سامانه ارتباط مردمي : 09177052533
سامانه پیام کوتاه: 10007143453070
پست الکترونیک: info@ramjerd.ir
تلفن گویا : 071-43453070
فارس - شهرستان مرودشت ، بخش درودزن ، شهر رامجرد


تعداد کل بازدیدها : 369,664
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 115
تعداد کاربران بر خط : 6
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری رامجرد می باشد