مناقصه آسفالت سال 1394


تاریخ ارسال : 1394/6/23 13:55:25 تعداد بازدید : 1,025 مرتبه نسخه ی قابل چاپ

مناقصه آسفالت سال 1394

 

 

فرم پیشنهاد قیمت

آگهی مناقصه عمومی شماره 1000-94  شهرداری رامجرد

شهرداری رامجرد در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره 182/94 اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر به صورت تمام کار از طریق بخش خصوصی به شرح ذیل اقدام نماید.. لذا بدینوسیله از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی شهرداری رامجرد مراجعه نمایند .

1-مهلت ارسال پیشنهادات 10 روز بعد از آگهی دوم می باشد و محل تحویل پاکات، واحد امور مالی شهرداری می باشد.

2- ارائه سپرده ای که از مبلغ 600 میلیون ریال کمتر نباشد به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه به حساب سپرده به شماره 0107098736003  بانک ملی شعبه رامجرد در وجه شهرداری رامجرد الزامی می باشد.

3- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-تصمیم گیری بعهده کمیسیون می باشد و شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

5- بازگشایی پاکات مناقصه 10 روز بعد از آگهی دوم در محل شهرداری می باشد.

6- مقدار کار در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

7- زمان انجام کار یک  ماه پیش بینی گردیده است.

8- هزینه آگهی روزنامه با برنده مناقصه خواهد بود.

9- جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت Ramjerd.ir مراجعه فرمایید.

 مطالب مرتبط

سامانه ارتباط مردمي : 09177052533
سامانه پیام کوتاه: 10007143453070
پست الکترونیک: info@ramjerd.ir
تلفن گویا : 071-43453070
فارس - شهرستان مرودشت ، بخش درودزن ، شهر رامجرد


تعداد کل بازدیدها : 358,120
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 203
تعداد کاربران بر خط : 4
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری رامجرد می باشد