مزایده 95/1645 غرفه های تجاری


تاریخ ارسال : 1395/12/1 19:42:04 تعداد بازدید : 826 مرتبه نسخه ی قابل چاپ

مزایده 95/1645 غرفه های تجاری

آگهی مزایده شماره            

نوبت اول     95/12/01  خبر جنوب                                          نوبت دوم    95/12/08 خبر جنوب

شهرداری رامجرد در نظر دارد تعداد 12 غرفه واقع در بلوار حافظ شمالی جنب بخشداری را برای مدت معین جهت ارائه خدمات تجاری به شهروندان به اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط بوده و مشمول قانون منع مداخله در معاملات دوم نباشد از طریق مزایده کتبی واگذار نماید بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید پس از بازدید و رویت محلهای مورد اجاره تا تاریخ  95/12/18 نسبت به ارائه پاکت پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

  1. هزینه درج آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
  2. شهرداری در رد یا کلیه پاکت پیشنهادات مختار می باشد.
  3. مبلغ سپرده شرکت در مزایده بایستی بصورت فیش واریزی به حساب 0106536053001 به نام شهرداری رامجرد و یا به صورت چک تضمین شده به نفع شهرداری رامجرد صادر شود.
  4. سپرده نفرات اول و دوم مزایده در صورت عدم مراجعه نسبت به انعقاد قرارداد ضبط خواهد شد.
  5. متقاضیان می بایست تا تاریخ  95/12/18 جهت ارائه پیشنهاد قیمت به واحد امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.


مطالب مرتبط

سامانه ارتباط مردمي : 09177052533
سامانه پیام کوتاه: 10007143453070
پست الکترونیک: info@ramjerd.ir
تلفن گویا : 071-43453070
فارس - شهرستان مرودشت ، بخش درودزن ، شهر رامجرد


تعداد کل بازدیدها : 338,131
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 86
تعداد کاربران بر خط : 6
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری رامجرد می باشد