شورای اسلامی شهر رامجرد دوره چهارم


هما شیفته خاص

تاریخ ارسال : 1394/5/1 12:06:23

عضو شورای اسلامی شهر رامجرد (دوره چهارم)

مریم ابراهیمی

تاریخ ارسال : 1394/5/1 12:04:19

عضو شورای اسلامی شهر رامجرد (دوره چهارم)

مرحوم زنده یاد مهدی درستی بهلولی

تاریخ ارسال : 1394/5/1 11:28:48

رئیس شورای اسلامی شهر رامجرد (دوره چهارم)

مهدی روزدار

تاریخ ارسال : 1394/5/1 10:48:22

عضو شورای اسلامی شهر رامجرد (دوره چهارم)

محمد کریم نیک ذات

تاریخ ارسال : 1394/4/18 10:02:33

عضو شورای اسلامی شهر رامجرد (دوره چهارم)


سامانه ارتباط مردمي : 09177052533
سامانه پیام کوتاه: 10007143453070
پست الکترونیک: info@ramjerd.ir
تلفن گویا : 071-43453070
فارس - شهرستان مرودشت ، بخش درودزن ، شهر رامجرد


تعداد کل بازدیدها : 369,650
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 101
تعداد کاربران بر خط : 4
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری رامجرد می باشد