میلاد گلستانی


تاریخ ارسال : 1394/4/13 23:46:52 تعداد بازدید : 1,704 مرتبه نسخه ی قابل چاپ

واحد امور مالی و درآمد

واحد امور مالی ، درآمد و قراردادها

نام : میلاد
نام خانوادگی : گلستانی
متولد : شیراز
تحصیلات: 
کارشناسی حسابداری
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سمت : مسئول امور مالی و درآمد


تلفن تماس مستقیم : 43452989 - 071


شرح وظایف کارشناس امور مالی 

 • تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری
 • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
 • انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها
 • نظارات در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
 • همکاری در تهیه و تنظیم  بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور ما فوق و سایر وظایف مربوط به مشغول
 • بررسي و تأييد نمونه قراردادهاي واحدهاي تابعه با قوانين و مقررات آئين نامه هاي مربوطه
 • بررسي ميزان ، نوع ضماتننامه حسن و تعهد اجراي قراردادها با قوانين و مقررات آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان
 • نگهداري نمونه قراردادهاي منعقده ارسالي به واحدها در سوابق پشتيباني قراردادها
 • ثبت اطلاعات مجوزهاي صادره مالي و تعداد نيروي انساني در جداول اطلاعات امور واگذار شده به بخش غير دولتي و خصوصی
 • تنظيم چك ليست هاي نظارتي بر اساس شاخص هاي موجود در قراردادها جهت بازديد گروه نظارت و كارشناسان
 • كارشناسي كليه امور واگذار شده به بخش خصوصي حسب ارتباط موضوع
 • اصلاح و ويرايش شرايط مناقصات و مزايده ها مختلف واحدها براي انجام مراحل مناقصه يا مزايده
 • كارشناسي موارد اختلاف واگذار كننده و پيمانكاران در اجراي مفاد قرارداد
 • اعلام نقاط ضعف موجود در قراردادهاي منعقده جهت طرح در كميته كارشناسان سازمان
 • كارشناسي و تدوين معيارهاي كليدي اجراي روش مديريت پيمان در قراردادها خدمات و پشتيباني
 • انجام مكاتبات و ارائه راهبردهاي عملياتي به واحدهاي تابعه در خصوص امور فني و تخصصي شرايط مناقصه و قرارداد خدمات پشتيباني
 • رابط سازمان با اداره كار استان جهت استعلام هاي لازم در موارد اختلاف واگذار كننده و پيمانكار و شفاف سازي دستورالعمل هاي صادره
 • تنظيم چک ليست هاي ارزيابي خدمات و پشتيباني
 • تنظیم آگهی های روزنامه مناقصات و پیگیری چاپ آن و همچنین تهیه نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موارد مورد نیاز.
 • بررسي و كارشناسي شرايط اختصاصي و عمومي مناقصات و مزايده ها جهت واگذاري
 • كارشناسي طرح هاي واگذاري ( خدمات پشتيباني و ...) به بخش خصوصي
 • جمع آوري،‌ساماندهي و تهيه بانك اطلاعاتي پرسنلي بخش خصوصي طرف قرارداد سازمان
 • جمع آوري و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه شركت ها و قراردادهاي منعقده و تكميل فرم هاي شناسايي سهامداران شركت ها با هماهنگي اداره آمار
 • طبقه بندي و ثبت و بايگاني يك نسخه از تمام قراردادهاي منعقده در واحدهاي تابعه
 • تهيه دستورالعمل اجرايي واگذارهايي خدمات،‌ تأسيسات ،  نقليه
 • تهيه شرايط مناقصه و قرارداد خدمات،‌ تأسيسات، نقليه
 • بررسي و تأييد و نگهداري قراردادهاي بزرگ برابر رأي كميسيون مناقصات
 • تهيه بانك اطلاعاتي رايانه اي از قراردادهاي پرسنلي پيمانكاران
 • تهيه و ارسال مجوز مناقصه / مزايده جهت واحدهاي تابعه
 • دسته بندي اطلاعات اخذ شده و تعيين نوبت جهت شركت در كميسيون و برگزاري كميسيون مناقصه / مزايده
 • تهيه صورتجلسه ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاري مناقصه / مزايده
 • جمع آوري و بررسي قراردادهاي منعقده و ارسالي واحدها از نظر تنظيم در فرم استاندارد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور.
 • ورود اطلاعات مناقصه ها/ مزايده هاي انجام شده به رايانه و بانك اطلاعاتي حوزه و تهيه نمودار مقايسه اي واحدها
 • تهيه جدول برگزاري مناقصه / مزايده بر اساس مستندات موجود و نامه هاي رسيده از واحدها
 • تهيه پاسخ مكاتبات واحدها به امور مناقصه ها
 • تهيه و ابلاغ مكاتبه هاي قابل طرح در جلسه هيئت مدیره سازمان
 • به روز درآوردن فرآيند ها و اطلاعات امور مناقصه / مزايده در سايت سازمان
 • بررسي و رفع نقص تيپ هاي قراردادهاي گذشته
 • ارائه آمار مناقصه ها/ مزايده هاي انجام شده به مدیرعامل یا قائم مقام
 •  انجام امور محوله بنا به تفویض اختیار از سوی مدیر عامل .
 •  اجرای کامل سیستم مدیریت یکپارچه.
 •  انجام سایر امور مربوط به شغل محوله از طرف مافوق سازمانی.

 مطالب مرتبط

سامانه ارتباط مردمي : 09177052533
سامانه پیام کوتاه: 10007143453070
پست الکترونیک: info@ramjerd.ir
تلفن گویا : 071-43453070
فارس - شهرستان مرودشت ، بخش درودزن ، شهر رامجرد


تعداد کل بازدیدها : 369,632
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 83
تعداد کاربران بر خط : 5
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری رامجرد می باشد