آسفالت کوچه و خیابان های شهر


1395/1/30 12:38:02

آسفالت کوچه های امام رضا (ع)، شهید بلی کوهی،شقایق و خیابان های قشقایی و حافظ جنوبی قبل از ایام تعطیلات صورت گرفت.