قادر لقائی


1394/4/13 13:30:56

سمت : کارشناس عمران و مامور بازدید رشته تحصیلی : عمران متولد : 1357 مرودشت

سمت : کارشناس عمران و مامور بازدید
رشته تحصیلی : عمران
کارشناسی ارشد شهرسازی
متولد : 1357 مرودشت
سوابق : قرارگاه خاتم الانبیا - رییس کارگاه اسکله شهید رجایی


معرفی امور عمرانی و شهرسازی