تعرفه عوارض سال 1395


1394/11/15 9:44:07

تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری رامجرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری رامجرد، شهردار رامجرد از تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری رامجرد که از سوی شورای اسلامی شهر انجام و توسط مراجع ذیربط مورد تایید قرار گرفت خبر داد. شایان ذکر است که تعرفه ازابتدای سال جدید لازم الاجرا خواهد بود.

دریافت دفترچه عوارض